Zum Inhalt springen

Compliance (Uygunluk)– Çalışma tarzının standartları

Zanaat işletmesinin Jakob Eberspächer tarafından 1865'te kuruluşundan beri Eberspächer adı sadece mükemmel ürünleri değil, aynı esas aldığı anlamda beşinci nesil tarafından yönetilen bir aile şirketinin çalışanlarımızla birlikte kendi idealimizde somutlaştırdığımız değerlerini de temsil etmektedir. Hukuka ve yasaya riayet etme, dahili düzenlemelere uyma ve her zaman ve her yerde ahlaki temel değerleri dikkate alma (Compliance - uygunluk) bizim için ekonomi alanındaki başarımızın temelinin dayandığı esastır. Çalışanlarımıza, iş partnerlerimize, topluma ve çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların gözetilmesine karşı sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bununla birlikte sadece şirketimizin ve toplumun sürekli gelişimine katkıda bulunmak istemiyoruz, aynı zamanda tüm çalışanlarımızın ve iş partnerlerimizin güvenini kazanmak ve korumak da istiyoruz.

Davranış kurallarımız yasalara ve kurallara uygun ticaret için ve ticari ilişkide sorunsuz manevi ve ahlaki davranış için ve de Eberspächer grubu içerisinde bir doküman dahilinde birbiri ile yapılan muamelelerde en önemli ilkeleri bir araya getirmektedir.

Eberspächer, iş partnerlerinden "İş Partnerleri Davranış Kuralları" ilkesine uyulmasını beklemektedir.